Poznaj nasze dzieje

Blisko 300 lat historii

Pakoszów, późnobarokowa posiadłość usytuowana w zacisznej okolicy pomiędzy Piechowicami a Jelenią Górą. Niezwykle interesujące jest połączenie pałacowego charakteru z funkcjonalnym wykorzystaniem obiektu jako bielarni lnu. Od kwietnia 2012 obiekt, w którym mieścił się w latach wcześniejszych m.in. dom dziecka oraz który należał do prywatnych właścicieli, funkcjonuje jako hotel. Poznaj naszą historię!

Pakoszowska bielarnia

Od późnego średniowiecza produkty lniarskie były najważniejszym produktem w gospodarce Kotliny Jeleniogórskiej. Były wytwarzane głównie pracą rąk chłopów, kobiet i dzieci. Szczególnie w Kotlinie Jeleniogórskiej tkano specjalne cienkie płótno zwane woalem.

Cesarz Ferdynand II w roku 1630 przyznał przywileje miastu Jelenia Góra, co przyczyniło się do rozwoju i szybkiego wzrostu gospodarczego Kotliny Jeleniogórskiej. W roku 1638 została założona Izba Handlowa. Do tej socjety należeli tylko rodzimi kupcy, którzy jednocześnie musieli kontrolować zgodność jakości produktów.

Arystokracja kupców

Z członków socjety kupieckiej rozwinęła się arystokracja kupców, nie gorsza od rodowej arystokracji i równie zamożna. Ci tak zwani „panowie woalu” mogli sobie pozwolić na wznoszenie kosztownych domów kupieckich, które służyły jako magazyny i centra przeładunkowe oraz posiadały w większości na piętrach duże sale służące celom reprezentacyjnym.

Tytułowym najważniejszym przedstawicielem arystokracji kupieckiej był Christian Menzel (1667-1748), który należał do najzamożniejszych mieszkańców miasta, jak również posiadał najpiękniejszy dom w centrum Jeleniej Góry. To właśnie Menzel najbardziej przyczynił się do budowy i finansowania ewangelickiego Kościoła Łaski, jednego z najpiękniejszych Kościołów na Śląsku. Dodatkowo ufundował też organy, których do dziś można słuchać i które można podziwiać w pełnej okazałości.

Przebudowa

Dawniej teren należał do posiadłości Schaffgotschów. Przebudowa na barokowy pałac miała miejsce w 1725 r. dzięki Johannowi Martinowi Gottfriedowi (1685–1737), późniejszemu burmistrzowi i członkowi zarządu kościoła, szwagrowi jeleniogórskiego kupca lnu („Schleierherrn“) Christiana Mentzla(1667– 1748).

Pałac razem z mansardowym dachem składającym się z prostokątnej bryły i bocznych występów ma późnobarokową południową fasadę. Parter posiada proste sklepienia. Na piętrze pomieszczenia mieszkalne i reprezentacyjne z dużą salą bankietową, której sufit pokryty jest alegorycznymi freskami. Król pruski Fryderyk II odwiedził pałac w latach 1759, 1777 i po raz kolejny w 1785.

Bielarnia Hessa

Kolejnymi właścicielami byli Georg Friedrich Smith (1703–1757) i od 1771 Heinrich Hess (1745–1802), kupiec i dyrektor fabryki cukru w Jeleniej Górze. W tym właśnie czasie utrwaliła się nazwa Bielarnia Hessa.

Budynek został wykorzystywany na cele mieszkalne oraz jako bielarnia lnu. Materiały były na parterze nasączane w kadziach, płukane i rozkładane na łąkach do wyschnięcia. Potrzebna w tym celu woda była pobierana z przepływającej obok rzeki Kamiennej. Konieczne do tego celu tzw. przywileje wodne zostały nadane certyfikatem przez króla Fryderyka II w 1777 r. Bielarnia ze względów gospodarczych została w 1856 r. przekształcona.

Miejsce spotkań

Za czasów Heinricha i Erdmuthe Hess (1755–1808) Pałac był miejscem spotkań dla wielu intelektualistów, odwiedzili go m.in.;

poeta Friedrich Gottlieb Klopstock, malarz karkonoski Sebastian Carl Christoph Reinhardt (1738–1827), radny Johann Joachim Christoph Bode, doradca wojenny Jonae i John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dalsze losy

Po śmierci Heinricha Hessa pałac przeszedł w posiadanie jego kuzyna, adoptowanego syna Johanna Daniela Hess (1764–1854). Późniejszy właściciel zajmujący się sądownictwem wojennym Daniel Hermann Hess (1815–1884), pracujący jako prawnik w Jeleniej Górze korzystał z Pałacu jako letniej rezydencji. Ostatnimi mieszkańcami byli Margarethe Drewes, z domu. Hess (1872–1939) ze swoim mężem pastorem Hansem Drewes i siedmiorgiem dziećmi. Pakoszowska bielarnia pozostawała w ich władaniu do 1945 r.

Jako następstwo wojny prawie cały Śląsk przeszedł do Polski. Właściciele Pakoszowa zostali przez Polskie władze wywłaszczeni. Następnie pałac był wykorzystywany w różnych celach- miedzy innymi jako dom dziecka. Później pozostawał pusty. Od 1 września 1959 pałac jest wpisany na listę zabytków pod numerem 630/619.

Odnowa po 2005 r.

Wnuk ostatniej właścicielki Hagen Hartmann (ur. 1941 we Wrocławiu), nabył w roku 2005 obiekt, który wówczas należał do prywatnego polskiego właściciela. Z pomocą architekta Christophera Jana Schmidt w latach 2008 -2012 przystosował go do funkcji hotelowych, odrestaurował i rozbudował.

Odtworzeniem Sali Barokowej z jej iluzjonistycznymi i allegorystycznymi obrazami zajął się drezdeński malarz Christoph Wetzel, który odnawiał również barokową kopułę drezdeńskiego Frauenkirche. Oryginalny obraz, który nie zachował się do dzisiejszych czasów namalował barokowy malarz Johann Franz Hoffmann.

Dzisiejsze funkcje

Ściany pokoi były udekorowane portretami burmistrzów i patrycjuszy Jeleniej Góry. Najcenniejszym pokojem jest salon z zachowanym kominkiem z piaskowca i kaflami z Delft z XVIII wieku. Obok pałacu została zrekonstruowana wschodnia część gdzie mieści się strefa Wellness z małym basenem. Pałac jest otoczony ok. 18,5 ha dużym terenem zielonym, na stronie północnej połozone są trzy stawy, wykorzystywane wczesniej jako stawy rybne. Całość została uruchomiona 1 kwietnia 2012.

Dziś teren jest wykorzystywany jako pałacowy *****hotel, restauracja i na cele kulturalne. Teren, jak również historyczne pomieszczenia pałacu są udostępnione dla gości z zewnątrz. Jako kolejny krok rozwoju kulturalnego Pakoszowa planowana jest wystawa o produkcji, wytwarzaniu i funkcjonowaniu wysokiej jakości lnianych produktów z przełomu XVII-XVIII wieku.

Odwiedź nas

Zarezerwuj swój pobyt

Pałac Pakoszów

Zamkowa 3
58-573 Piechowice

+48 728 865 102
info@palac-pakoszow.pl

Tarcza Finansowa 2.0

Tarcza Finansowa 2.0

Bądź Gościem VIP

zapisz się do Newslettera

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

form.successMessage

Interesuje mnie
Wymagana zgoda
Porsche
© 2024
Pałac Pakoszów