Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria
menu menu

OPINIE Zrób Prezent

Informacji zgodnie z § 5 ustawy o usługach telekomunikacyjnych (TMG)
Bielarnia Hessa Sp. z o.o.
Ul. Zamkowa 3
58-573 Piechowice
Reprezentowany przez:
Dr Hagen Hartmann
Wpis rejestru:
Wpis do KRS
Sąd rejestrowy: Wrocław
Numer KRS: 00000222832
ID podatku:
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a ustawy o podatku od towarów i usług:
PL6112563800
Uwaga:

Odpowiedzialność za zawartość strony internetowej
Strona została stworzona z największą starannością. Nie możemy brać odpowiedzialności
za poprawność, kompletność i aktualność treści. Na podstawie § 7 (1) ustawy o usługach
telekomunikacyjnych (TMG) oraz zgodnie z ogólnymi przepisami, jako dostawcy usług,
odpowiadamy za własne informacje i dane zawarte na naszej stronie internetowej. Zgodnie z §§ 8 – 10 TMG, jako dostawcy usług, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji pochodzących z zewnątrz, ani do badania sytuacji, które wskazywały na działania niezgodne z prawem. Obowiązek usunięcia lub zablokowania dostępu do informacji na podstawie ogólnych przepisów pozostaje w mocy. Związana z tym odpowiedzialność jest możliwa jedynie od momentu pozyskania wiedzy o naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia takich naruszeń, odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialności za linki

Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Za treści stron z odnośników zawsze odpowiedzialny jest ich dostawca lub operator. Powiązane strony zostały sprawdzone podczas ich łączenia pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. W momencie tworzenia strony nie stwierdzono nielegalnych treści. Bez konkretnych dowodów naruszenia prawa nie jest wymagana stała kontrola zawartości stron zewnętrznych. W przypadku zgłoszenia naruszenia prawa, adekwatne linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatora stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i jakiekolwiek wykorzystywanie,
przekraczające prawa autorskie, wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobranie plików
i kopiowanie stron jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. W
odniesieniu do treści, których autorem nie jest operator strony, zastosowanie ma prawo autorskie osób trzecich. W szczególności dotyczy to treści pochodzących od osób trzecich. Operatorzy stron starają się zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób bądź korzystać z dzieł własnych lub nielicencjonowanych. W przypadku zgłoszenia naruszenia prawa autorskiego, adekwatne treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. nazwa, adres lub adresy e-mail), to odbywa się to – o ile to możliwe – na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Musimy podkreślić, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji drogą mailową)
może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem, osób trzecich jest niemożliwa. Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie przez osoby trzecie jakichkolwiek dostępnych informacji kontaktowych do przesyłania niezamawianych reklam. Jako dostawca strony internetowej zastrzegamy wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko przesyłaniu niezamówionych materiałów reklamowych np. przy użyciu spamu.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych,
stworzonej przez firmę Google Inc ("Google"). Google Analytics używa tzw. „ciasteczek” –
„cookies", tj. plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookies, dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (w tym Państwa adres IP), są przesyłane na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu dokonywania analizy korzystania przez Państwa z witryny, sporządzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych oraz Internetu. Ponadto firma Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile stanowią o tym przepisy lub jeśli strony trzecie będą przetwarzały te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyła Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez firmę Google. Mogą Państwo zrezygnować z instalacji plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki;
zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku istnieje możliwość, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Google w sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionego celu.

Google Adsense

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Adsense, służącej do wyświetlania ogłoszeń reklamowych przez Google Inc. ("Google"). Google AdSense wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (pliki tekstowe), które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę odwiedzin na niniejszej stronie. Google AdSense wykorzystuje także tzw. pliki web beacons (niewidoczne grafiki). Web beacons umożliwiają analizę informacji dotyczących ruchu odwiedzających na naszych stronach. Informacje dotyczące Państwa odwiedzin na naszej stronie (łącznie z adresem IP) i dostarczanych formatów reklam, wygenerowane przez cookies i web beacons, są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących świadczenia usług przez program AdSense. Google przekaże te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła państwa adresu IP z żadnymi innymi
danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając
odpowiednie ustawienia na przeglądarce. W tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienie w wyszukiwarce "nie zgadzam się na korzystanie z cookie" wybrać (w Internet-Explorer pod "Extra / opcje internetu / ochrona danych / ustawienie", w Firefox pod "Extra / ustawienia / ochrona danych / cookies"). Informujemy jednakże, że w przypadku zrezygnowania z cookies mogą Państwo utracić możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Korzystając z niniejszej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zarejestrowanych przez Google danych na Państwa temat, w sposób i w celu opisanym powyżej.

bottom page
top page

Romantyczny weekend we dwoje

3 dni, od 1 350 zł

Savoir Vivre

6 dni, od 3 650 zł
Wszystkie Pakiety