Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria
menu menu

OPINIE Zrób Prezent

Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy

2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielarnia Hessa Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 58-573 Piechowice NIP 6112563800

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych/ usług turystycznych  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

bottom page
top page

Romantyczny weekend we dwoje

3 dni, od 1 350 zł

Savoir Vivre

6 dni, od 3 650 zł
Wszystkie Pakiety